måndag 22 mars 2010

"En seger för det amerikanska folket och för förnuftet"

Många har stegen varit i färden mot Obamacare. Och kanske är det bara ett kvar nu, sedan representanthuset i USA - trots omfattande protester - för andra gången röstat för president Barack Obamas förslag om att införa en statlig allmän sjukvårdsförsäkring. Demokraterna var också segervissa inför dagens omröstning. Obama hade tydligt inför omröstningen för ledamöterna i representanthuset förklarat och det var dags att införa en vårdreform för Amerika. Han beskrev målande, som Aftonbladet skriver, att ingen, likt han, ska behöva se sin mamma på sin dödsbädd tvingas tampas med okänsliga försäkringsbolag. Tidningen redogör också hur Obama växt upp i områden där i praktiken ingen haft råd att ta sjukvårdsförsäkringar och att det är därför han satsat hela sin politiska prestige på att få igenom sjukvårdsreformen. Efter representanthuset beslut sa Obama följdenligt att det var en seger för det amerikanska folket och för förnuftet. Nu fick han alltså ihop minst de nödvändiga 216 (219) av Demokraternas för närvarande 253 ledamöter i representanthuset för att få igenom den senaste kompromissvarianten. Ingen republikan röstade för. Hela 34 demokrater röstade emot, dock fem färre än sist. Och kanske var det Obamas teve-sända nu-eller-aldrig-seminarium som vände ett länge till synes hopplöst läge, för flera av de mest motsträviga partikamraterna rättade sig till slut in sig i ledet. Sannolik är det dessutom som Svenska Dagbladet konstaterar nu eller aldrig som Obama kan genomföra den av honom i presidentvalet utlovade sjukvårdsförsäkring, som ska garantera att åtminstone 94 procent av befolkningen får tillgång till annat än akutsjukvård, jämfört med dagens 80 procent. Dagens Nyheter förklarar att "grundidén är att större delen av de 40-50 miljoner amerikaner (av en befolkning på 300 miljoner) som saknar sjukförsäkring ska få det. Det liggande förslaget ska ge 32 miljoner av dem försäkringsskydd, så att de ska ha råd att gå till doktorn och inte antingen avvisas av sjukhus eller tvingas köa på akutmottagningar (där de inte avvisas)". En anledning till att tidigare motsträviga demokrater svängt rör dock inte omfattningen av reformen, utan det faktum att det aldrig blev ett helstatligt ”single payer”-system som i Kanada eller Storbritannien. Jag har tidigare beskrivet det under benämningen public option-alternativet. En statlig organisation, likt vårt bolåneinstitut SBAB, för att hålla nere kostnadsläget. Det skulle begränsat försäkringsbolagens möjlighet att prissätta sina produkter. Detta system har av många betraktas närmast som socialistiskt och omöjligt att få igenom. Och efter vad jag förstår ligger det förbud om att använda statliga medel till abort kvar i det förslag som man idag röstade om, och som konservativa demokrater tvingade fram för att stödja det. Och som sagt, nu återstår två omröstning i senaten. Enligt bedömningarna ska de vara en formsak. Men presidenten vill ändå genomföra dem så snart som möjligt. Vi har ju sett att demokraterna tappar folk i senaten. Senast valde Evan Bayh att inte ställa upp för omval. Troligen tappar man platsen till en republikan. Och även om senaten i nästa steg tar Obamas förslag utgår republikanerna från att förslaget är så kontroversiellt och impopulärt att Demokraterna förlorar sin majoritet i kongressen vid nästa val i november. Då kommer republikanerna att sett på att försöka riva upp beslutet. Men idag är Obama en Yes we can-president, trots alla hinder på vägen. Och idag glömmer vi att det kanske inte blev en reform med det innehåll som Obama tänkt sig, men sådan är också politiken - som inte inte är att vilja utan att kompromissa. Han har med nattens omröstning säkrat en plats bland de, ur ett positivt perspektiv, historiskt viktiga presidenteterna. Det är inte minst USA-experten Erik Åsard övertygad om. Fast att känslorna är blandade hos väljarna visar inte minst Expressen enkla enkät.

Andra bloggar: Peter Andersson - med rätt att tycka Kulturbloggen Ledarbloggen Röda Malmö Madonnanan Björn Andersson Mad World Svensson Politikerbloggen USA-val.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: