onsdag 14 oktober 2009

Barack Obama och USA:s befolkning ett steg närmare sjukvårdsreform

Nyligen var jag pessimistisk till president Barack Obamas möjligheter att införa ett allmänt statligt sjukförsäkringssystem i USA. Men nu rapporterar DN.se och SvD.se att Barack Obama och USA:s medborgare kommit ett steg närmare en allmän statlig sjukförsäkring. "Finansutskottet i USA:s senat godkände med 14 röster mot 9 en vårdplan. Det ses som en seger för Obama. Men vägen framåt är fortfarande lång och snårig. Nu ska finansutskottets variant jämkas samman med en liknande vårdplan som senatens hälsoutskott röstade ja till tidigare i år", skriver DN i sin nätupplaga. Visst har det sett signaler som pekat mot att Obama vinner mark i frågan om den statliga allmänna sjukförsäkringen för USA:s hela befolkning. För några dagare sedan beskrev Per Wirtén, på Dagens Arena, att Obama är nära ett genombrott i frågan, men att många hinder kvarstår. Omröstningen omfattade till exempel inte det viktiga "public option"-alternativ. Den förklarar Wirtén är tänkt att ha ungefär samma funktion som det statliga bolåneinstitutet SBAB haft i Sverige, det vill säga pressa ner höga kostnader på den privata marknaden. Wirtén konstaterara att "avgörande är om reformen ska innehålla en så kallad "public option" - ett federalt offentligt försäkringsalternativ - eller vila helt på privata försäkringsbolag". Jag har tidigare beskrivit att USA har en lång väg att vandra för att till slut nå ett sjukförsäkringssystem som liknar de vi har i Europa. Många är emot. Inte bara försäkringsbolagen och läkemedelsindustrin. Det finns också, som USA-bloggen uppger, ett allmänt kraftigt motstånd inom högern och kyrkan. I många fall har den senare institutionen ett särskilt intresse i att behålla greppet om sina församlingsmedlemmar så att de får in sina tionden. Det är inte ovanligt att det ingår just en sjukförsäkring i den premie som betalas in till kyrkan. Och Sarah Palin har i sin kampanj mot reformen skrämt upp många med sitt påstående om att ett sjukvårdssystem som nu förordas av den politiska ledningen kommer att medföra inhumana prioriteringar. Hon har liknat detta vid dödspatruller som kommer att avgöra vilka som får vård och vilka som ställs utanför. Genom det privata sjukvårdssystem som nu finns är försäkringstagarna garanterade den vård som följer av det försäkringsavtal de har tecknat. Men 46 miljoner amerikaner står utanför. Detta vill Obama ändra på. Enligt hans vision ska alla USA-medborgare ha rätt till en bra och heltäckande vårdförsäkring.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

4 kommentarer:

Jonas sa...

Förslaget som gick igenom innebär inte allmän sjukförsäkring. Antagligen kommer svenska media inse detta i sinom tid.

Tomas Agdalen sa...

Men jag har väl inte skrivet att förslaget som gick igenom innebär en allmän sjukförsäkring. Det var i alla fall inte min avsikt. Jag försökte beskriva att amerikanarna är en bit på vägen mot detta mål men att många hinder återstår att forcera. Kanske är de till och med för stora.

Jonas sa...

Jag vet inte om jag tolkar "ett steg närmare en allmän statlig sjukförsäkring" alldeles fel..?

Det rör sig iaf inte om statliga sjukförsäkringar ö h t. Allt pekar åt att staten inte kommer erbjuda sjukförsäkringar alls.

Att Obama har en vision om att alla ska ha försäkring stämmer dock.

Tomas Agdalen sa...

Okej.

Också jag är tveksam till att han klarar hem visionen. Jag tror motståndet är för stort. För många har att förlora på att gå ifrån ett utifrån avtalsvillkor behovsstyrt sjukvårdssystem oavsett om det ur ett kollektivt perspektiv är orationellt.