torsdag 7 maj 2009

Att få vara anonym på nätet står uppenbarligen över alla politiska frågor

Interneteländet får om inte hela världen, så i alla fall vårt lilla land att vändas upp och ned. Politikerna vet inte vilket ben de ska balansera med. Och hettan i diskussionen stiger för var dag, liksom fantasin när det gäller politiska innovationer. Så snart det stod klart att EU-parlamentet åtminstone tillfälligt lyckats stoppa de värsta avarterna i Telekompaketet blev det hög tid att fundera på hur vi mer långsiktigt ska kunna säkra den personliga integriteten på Internet. Och idag har den frågan fått det att gunga till rejält inom socialdemokratin, utan att de riktigt verkar veta om det. Partiet har gått från att ha stoppat Grundlagsutredningens idéer om att föreslå en Författningsdomstol till att nu vara beredd att låta juristerna bevaka politikernas klåfingrighet ifråga om Internet. Flera av dess toppkandidater till EU-parlamentet menar nu att vi på nationell och EU-nivå ska inrätta en Integritetsombudsman med uppdrag att noggrant gå igenom de lagförslag och direktiv som påverkar den personliga integriteten på nätet, antagligen för att stoppa det som hotar just nätintegriteten. Det handlar alltså om en typ av institution som enligt förre socialministern Morgan Johansson (S) innebär "en väsentlig förskjutning av makten från folkvalda till jurister, med risk för politisering av domstolsväsendet som följd". Ett uttalade som 100 steg till står helt bakom. Men frågan om integritet på nätet är på liv och död så det väl bara att sjösätta den här specialförfattningsdomstolen, fast först måste vi hitta på de där reglerna som den ska tillämpa. Vad är integritet på nätet? Ja, Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf) menar att alla surfare har rätt att vara anonym på nätet och är beredd att bryta regeringssamarbetet för den skull. Jag sa ju det, den här frågan står över allt för hur ska man annars kunna utföra illegal fildelning utan risk för upptäckt? I övrigt har jag svårt att se något behov av att man ska få vara anonym på nätet. Att förespråka en absolut rätt till anonymitet på nätet är en galen och odemokratisk hållning. Fråga exempelvis de som nätmobbats. De anonyma är som Marcus Birro skriver ett Internets svarta sura regn. En grupp bland annat bestående av mörkermän och andra subversiviteter och då förstås också av illegala fildelare som vill se gratis film. (Läs Percy Bratts och Arne Ruths artikel på DN-debatt.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: