torsdag 26 mars 2009

Svegfors kräver mindre tillgängliga statsråd - nyckfull massdemokrati styr

För ett litet tag sedan landade ett alldeles särskilt intressant brev från Mats Svegfors hos "Broder" och statsrådet Mats Odell. Svegfors konstaterar att det svenska statskicket inte är utformat att klara styrningen av statsförvaltningen, eller inte har utvecklats i takt med samhället i övrigt för att möta dagens behov. Mot den bakgrunden beklagar han att han i ”sin framtid kommer att vara ansvarig för en verksamhet som är starkt - alldeles för starkt /.../ beroende av politiska beslut", (diariefört bl.a. hos Riksrevision, dnr 39-2009-0092). Märkligt nog har Svegfors funderingar inte nått ut i den verkligenhet han beskriver. För även om jag tycker att det redan citerade räcker för en hel och rödvindränkt nattlig diskussion blir det ännu lite intressantare längre fram i brevet. Svegfors säger att vi ”har gått från ett oligarkiskt elitsamhälle till en medialiserad massdemokrati. Varje upptänkligt anspråk i samhället riktas via medierna mot regeringen. Föga förvånande blir därmed huvuduppgiften för regeringen - för varje regering - att hantera den ständiga medieanstormning som den utsätts för. Utan överdriven förenkling: det viktiga blir att hantera medierna, inte att hantera verkligheten. Myndighetschefen kan få vänta i veckor på kontakt med sitt statsråd. Yngste vikarie på den stora nyhetsredaktionen har i stort sett ögonblicksaccess till varje ledande politiker." 100 steg kunde inte ha sagt det bättre. Våra departement är inte alls anpassade att klara av det massiva tryck som uppstår i samband med varje mindre och större katastrof. Det är ingen ide för departementen att hänvisa till respektive ansvarig förvaltningsmyndighet, som till exempel i fråga om ett individuellt sjukpenningfall till Försäkringskassan. Få intresserar sig för generaldirektörens åsikt. Det är, trots att vi inte har ministerstyre, statsrådet Cristina Husmark Pehrsson som ska uttala sig - i stort som smått. Ibland önskar jag mindre tillgängliga statsråd, mer statsmannamässiga. Där är jag med Svegfors. Och att diskutera hur staten ska styras på bästa sätt kan jag göra hur mycket som helst. Intressant inlägg säger jag. Tack för det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: