måndag 2 mars 2009

Metalls avtal om sänkta löner visar att vi är inne i ultranyliberalismen

På senare tid har det från kulturellt och politiskt håll sagts att finanskrisen medför ett ekonomiskt paradigmskifte. Så kan det nog vara. Frågan är bara i vilken riktning. 100 steg till har rapporterat att flera hävdar liberalismens död, bl.a. Göran Greider, Göran Rosenberg och Stefan Jonsson. De har tolkat in en utveckling som innebära en mer tålmodig mänsklig ekonomi av gammalt hederligt slag. För mig låter det närmast som något konservativt. Jag har hur som helst gått på tvärs och kunnat skönja konturerna av en ekonomi som jag kallar ultranyliberalism. Innebörden är att vi i väst kommer att få det svårare att hålla fast vid våra ekonomiska privilegier. Varje benefit måste ju finansieras. Ska vi kunna sälja varor på en internationell marknad kan det krävas en viss prisjustering nedåt. Ultranyliberalismen är alltså en mer olustig ekonomisk situation för den som inte äger än hittills gällande liberalism med mer social fördelningsvinkel. Jag tycker heller inte att jag behöver nyansera mig, för kanske får Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård fortare än hon kunde ana sin "tydligare koppling mellan lön och företags resultat". Dagens överenskommelse mellan IF Metall och Teknikföretagen om att det i vissa fall ska vara möjligt att sänka lönen för arbetstagare får väl ändå betraktas som ett steg i den riktningen. Professor Pontus Braunerhjelm, huvudsekreterare i regeringens Globaliseringsråd, säger i Ekonomiekot att avtalet är ett alternativ till en nödvändig strukturomvandling, ett annat sätt att möta en allt hårdnade konkurrens från lågkostnadsländer. "Ett radikalt avsteg från den traditionella svenska modellen." Jag undrar om vi inte nu ser inledningen av ett våldsamt överlevnadskrig på global nivå i vilket bara den starkaste och med mest anpassningsförmåga överlever. Frågan är vilken grupp som nu ligger i vinnarhålet. Annika Creutzer, chefredaktör på E24, bedömer, trots att avsikten med lönesänkningarna är att rädda jobben, att arbetstagarna har mycket att förlora. DN har gett arbetsgivarna en delseger.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

5 kommentarer:

Peter sa...

Som Aftonbladets ledare klargör är det ju inte alls fråga om en lönesänkning utan om arbetstidsförkortning.

Varför kollar du inte fakta innan du skriver?

Anonym sa...

Peter varför tänker du inte innan du skriver?

Visst lönen per arbetad timma är den samma det är bara att arbetstiden tvångsmässigt förkortas, men det hjälper inte de metllare som förlorar en femtedel av lönen.

Men det är inte riktigt heller sant eftersom IF Mettalls medlemmar nu kan permitteras en dag i veckan utan rätt till avtalad permitteringslön, vad är det om inte en avtalad lönesänkning?

Tomas sa...

Peter: Avtalet, som Anonym är inne på, handlar om ett principiellt ställningstagande om en försämring för svenska arbetstagare. Det hänger bl.a. samman med ett behov av att anpassa oss till övriga världen. Inte har vi att se fram emot en ekonomi med mer mänskligt inslag. Det är beklagligt. Jag kommer att följa upp detta med en blogg senare ikväll.

Anonym sa...

Det är populism att kalla detta för nyliberalism. Vi är mitt inne i den värsta krisen för våra verkstadsföretag vi sett sedan 1929 - o, ja, värre än vår svenska 90-talsskris (då levde både SAAB och Volvo vidare).

Anser du att det är beklagligt att vi anpassar oss till verkligheten och vägrar sparka ut ytterligare tiotusentals arbetare ut i arbetslöshet? Hur ser ditt alternativ ut? AMS-åtgärder och håglöshet? Deprimerade människor som förlorat hoppet om framtiden? Splittrade familjer med en, kanske två, numera dysfunktionella och arbetslösa föräldrar i djup desperation?

Jag hoppas att du verkligen har tänkt till i denna fråga på allvar! I annat fall blir du avfärdad som lyxlirare utan verklighetskontakt. Låter jag arg? Ja...det är jag med...

Tomas sa...

Anonym: Jag är alldeles övertygad om att en omställning är nödvändig. Och det blir en kraftfull sådan. Mycket åt det kan vi inte göra. Numera konkurrera vi med en hel värld. Det är en nyhet för oss. Flera kommer.