tisdag 3 mars 2009

Statskyrkan en garanti för avkristnandet - så skapade vi jämställdhet

Under rubriken "Jämlikheten gjorde slut på vår tro" anmälde författaren Karin Ström i gårdagens Svenska Dagbladet Phil Zuckermans bok "Society Without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment". I den motbevisar han den kristna dogmen att ett samhälle utan en Gud automatiskt resulterar i kaos, anarki och moraliskt förfall. Zuckerman konstaterar att människor i USA i långt större utsträckning än i Skandinavien tar bibelns ord bokstavligen. Så många amerikaner som 67 procent är övertygade om att Jesus är Guds jungfrufödda son, 69 procent att helvetet är en realitet, och 48 procent att 200-åringen Darwins evolutionsteori är osann. Skandinavier har på ett helt annat sätt distanserat sig från detta närmast medeltida synsätt. Bara 16 procent av svenskarna och 24 procent av danskarna tror på en personlig Gud medan motsvarande siffra för amerikanerna är 90 procent. Ström beskriver att "Zuckerman har djupintervjuat 150 svenskar och danskar om deras religiösa övertygelser - eller snarare brist därav - och ställt det mot en ingående beskrivning av vårt i hans tycke humana, fridfulla och välordnade samhälle". Han målar upp rena Utopia. Vid sidan av att vi bland annat ligger i absoluta toppen beträffande allt från biståndsgivande, ekonomisk jämlikhet, livslängd och miljövänlighet till avsaknad av korruption, barnaga, analfabetism och rättsäkerhet har vi också till exempel kommit långt i arbetet mot könsdiskriminering. Det är när uppgifter av detta slag presenteras som 100 steg till alltid funderar över vilken nytta Gud gör för samhällets utveckling. Och hur viktig institutionen statskyrkan varit för att lossa metafysikens grepp var okänt för mig. Men det är självklart så att den som inte matas måste mata sig själv. Den senare måste skapa efterfrågan på Gund. Det har varken den, tidigare, svenska eller den, nuvarande, danska statskyrkan behövt. De har ändå kunnat leva i välmåga. Lustigt att det var möjligt att tillämpa marknadsekonomiska principer på religiositetstillväxten. Men allt är business. Det är bara att inse.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: