tisdag 6 oktober 2009

Höjd Stockholmsskatt - ingen vinnande politik för Jämtin och Sahlin

Okej, då signalerar Socialdemokraterna i Stockholm att de avser att gå till val på ett förslag om höjd kommunalskatt. Är det så katastrofläget i Stockholm ska vändas till framgång? Mot bakgrund av att partiet i samband med EU-valet nyligen stått inför en nära-döden-upplevelse och nu verkar cementerat på en 20-procentsnivå i Stockholm känns det otaktiskt. Och som DN:s politiske kolumnist nyligen konstaterade är S:s opinionsläge allvarligt kritiskt med hänsyn till att de senaste valen på riksnivå har avgjorts av hur Stockholmsväljarna fördelat rösterna (DN 7/9). Det är dessutom högst osäkert om det finns ett behov av ökade skatteintäkter. Att då i ett läge när Alliansen, med 44,1 procent, på nytt knappar in på rödgrönt, som för dagen har 46,6 procent, föreslå skattehöjningar i Stockholm utan att krisläget riktigt står för dörren där är våghalsigt. Och stämmer stockholmssossarnas intention med Thomas Östros om att partiet ska arbeta med en politik som innebär att man tar från rika och ger till de fattiga, som han sa i samband med att rödgrönts skuggbudgetar presenterades idag, ? Nej, den kommunala skatten är inte utformad för det. En kommunal skattehöjning slår brett. Såväl den fattige som den rike får betala den extra sextioöring per hundring som Socialdemokraternas oppositionsråd Carin Jämtin pratar om. Och jag undrar om detta tillsammans med en valpolitik på riksnivån som i huvudsak handlar om att rädda jobben fungerar i Stockholm. Hittills är få i huvudstaden berörda av arbetslöshet. Sker ingen förändring i den delen är det inte sannolikt att horder av löntagare väljer ett parti som bara erbjuder försämrade ekonomiska villkor. Man bör också räkna med att flertalet Stockholmsväljare på relativt kort sikt antagligen får det något mer ekonomiskt ansträngt i takt att boräntan höjs. Så min rekommendation till Jämtin är att lugna sig med att diskuterar höjd Stockholmsskatt, i vart fall om hon hoppas på vinst för partiet både på lokal- och riksnivå samt att hon och Mona Sahlin når toppen.

20091025 Förre socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt och professor Sven-Olof Lundin, förre Näringslivets skattesakkunnige, skriver på DN-dbatt om att "storstadsbor i normalvillor drabbas av nya S-politiken". Ja, har ska man göra för att sy ihop stad och land?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Bengt Silfverstrand sa...

En mycket märklig slutsats du drar.
Hur väljarna uppfattar en skattehöjniong beror väl för guds skull dels på hur stor skattehöjning blir, vilken inriktning den har och för vilka välfärdsändamål den är avsedd, Spåren efter partier som traskar patrull efter borgerligheten förskräcker - Se Tyskland som det senaste men tyvärr nog inte sista exemplet.
http://www.s-info.se/silfverstrand

Tomas Agdalen sa...

Bengt Silwerstrand: Visst hänger mottagandet samman med motiven till den. Men det är ju detta som så sällen går att beskriva eller leda i bevis. Och som väljare blir man förundrad när man ser att avknoppad verksamhet kan göra en imponerande avkastning utan att tumma på kvaliteten. Det är då man undrar om de allmänna medlen används på bästa möjliga vis samt om det verkligen behövs mer. Snarare handlar det om att visa att man kan driva välfärdstjänster lika effektivt än att bara skotta in pengar i systemet.

Bengt Silfverstrand sa...

Visst finns det exempel på att avknoppad verksamhet kan drivas lika effektivt och med samma kvalitet som i offentlig regi organiserad sådan. Men det finns som bekant lika många exempel på motsatsen. Några generella slutsatser att avknoppade verksamheter ur effektivitets- och kvalitetssynpunkt är överlägsna offentligt organiserade kan inte dras.
Och det handlar här inte om att höja skatten som ett självändamål utan att vara beredd att ta till sådana höjningar om alternativet är att behöva skära ner på personaltäthet inom personalintensiva verksamheter som vård och omsorg.