torsdag 25 februari 2010

Obama hoppas att teve-seminarium övertygar folket och på sjukvårdsjubel

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har idag i sina pappersupplagor artiklar om amerikanske presidenten Barack Obamas sjukförsäkring. Arbetet med genomförandet går nu in i ett slutskede. Under rubriken Teve-råd ska rädda Obamas reform skriver svenskans Karin Henriksson om att det under dagens ska hållas ett teve-sänt seminarium. Enligt New York Times ska fokus ligga på vad demokrater och republikaner är överens om i frågan, inte om motsättningarna. Henriksson förklarar också att Obama, sedan han förlorade sin supermajoritet (kvalificerad majoritet) i senaten, måste förlita sig på "atomvapnet" - att han ska försöka få igenom reformen genom enkel majoritet. Ett förfarande som brukar tillämpas ifråga om budgeten. Också Ekot har idag ett inslag om teve-sändningen som till slut ska få amerikanarna att, för man förstå Vita husets administrations syfte, ta sitt förnuft till många. DN:s Michael Winiarski har däremot träffat ett par som representerar det USA som är nöjt med nuvarande sjukvårdssystem. De tillhör därmed den stora grupp av medborgare som förlorar på en sjukvårdsreform enligt de nu gällande planerna. Marianne och Claes Ryn, som båda har svensk bakgrund, förklarar att de betalar 75 dollar per månad för en försäkring som också omfattar tandvård, ögon och läkemedel. Resten betalar deras arbetsgivare. De är medvetna om att den sammantagna kostnaden för sjukvården är hög. Men de menar att det beror på advokatväldet. "Det behövs en reform som minskar de lagliga möjligheterna till skyhöga skadestånd vid felbehandlingar. Läkarna överbehandlar för att skydda sig mot processer /.../ En läkare sa till mig att 80 procent av alla kontroller utförs för att hålla ryggen fri från att bli stämd", förklarar Claes Ryn. Jag har nu skrivit en mängd poster om Obamas sjukvårdsplaner. Första i höstas. Under den tiden har situationen ständigt förändrats från att ha talat för en reform till att hota hela hans politiska framtid. Jag tror ändå att jag var rätt ute i första postningen när jag skrev att balansen ifråga om inrikespolitiken snart är återställd. Och som jag skrivit tidigare är det överstatligheten många har svårt att leva med. Och Scott Browns, chockvalvinnarens, hemstat Massachussets har en allmän sjukvårdsförsäkring. Så när det kompromissats klart och alla andra fått sitt kanske Obama till slut har baxat igenom sin reform, fast då inte en statlig sjukförsäkringsreform utan delstatlig.

20100226 Ekot rapporterar att mötet var resultatlöst och att det ibland uppstod hårda ordväxlingar.

Andra bloggar: Det progressiva USA

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

bra start

Tomas Agdalen sa...

Tack! Men mitten och slutet då?