torsdag 2 juli 2009

Finns det ett gratisliv efter The Pirate Bay - inte menar TPB-köpare

Idag diskuterades i Almedalen livet efter The Pirate Bay. Fores - den gröna liberala tankesmedjan höll i seminariet som gick under rubriken Fred efter Pirate Bay. Arrangören försökte besvara de grundläggande frågorna. "Ska man kunna leva på konst och hur ska det vara möjligt för underhållningsindustrin att leva vidare? Hur skall upphovsrätt, yttrandefrihet och personlig integritet balanseras gentemot varandra? Är de upphovsrättsliga skyddstiderna för långa eller för korta?" Fores hade trummat ihop en namnkunnig panel med bland andra Monique Wadsted, som företrädde filmbolag i TPB-rättegången, Hans Pandeya, från Global Gaming Factory X och spekulant Pirate Bay, Nicklas Lundblad, från Google, Göran Lambertz, justitiekanslern, och Dilsa Demirbag-Sten, journalist och författare. Det går bra att se diskussionen i efterhand på Svenska Dagbladet. Jag lyfter särskilt fram Dilsa Demirbag-Stens analys om att samhällsutvecklingen riskerar att skickas 500 år tillbaka i tiden om upphovsrätten tas bort. Författare och konstnärer blir igen då beroende av mecenater för att kunna utöva sin konst. Jag tror också att Monique Wadste har rätt i att dagens diskussion är en parantes. Kanske inte så mycket för att "människor vill göra rätt för sig" utan för att vi är tvungna att hitta ett system för att skydda kreatörer, både inom traditionell tillverknings- och underhållningsindustri. Utan skydd stannar utvecklingen. Frågan är bara hur det ska utformas. Det är lika oklart efter idag som det var igår. Många tycker, har bra idéer. För få kan väl tro på Hans Pandeya när han säger att TPB ska vara lagligt inom fyra veckor från övertagandet. Idén är att fildelarna hyr ut en del av utrymmet på sin hårddisk. "Därmed kan de tjäna pengar på fildelningen samtidigt som rättighetsinnehavarna kompenseras", som DN:s Mats Carlbom rapporterar (3/7). Jag frågar mig hur detta ska gå till. Men en mer viktigt fråga är vad är det som ger fildelarna rätt att tjäna pengar på andras verk? Ska de räknas som en distributör bland andra? Då lär väl varje fildelare sluta avtal med upphovsrättsinnehavaren. På Ifpi, en organisation som företräder skivbolagen, är man tveksam till projektet. Jag bara säger - helsnurrigt, från början till slut.

(Global Gaming Factory X meger att det troligen inte blir någon affär (DN.se 7/10). Vilket fiasko.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: