måndag 27 juli 2009

Väl enkelt att utnämna arbetarklassen till mesta antidemokrater

Häromdagen skrev jag om Stefan Svallfors lång lång långa utläggning i tidskriften Axess om klassbegreppet och antidemokrater. Nu känner jag att den postningen behöver följas upp. Det finns en del att säga om Svallfors slutsatser gällande vilken samhällsgrupp som utgör hotet mot demokratin. Svallfors menar att "Arbetare tenderar /.../ vara mer skeptiska eller fientliga mot homosexuella, invandrare och andra minoritetsgrupper. Man har en mer repressiv inställning till brottslingar och andra normbrytare och lägger överhuvudtaget ett större värde i att vara ’normal’ än vad de högre tjänstemännen gör". Så det står alltså helt klart att Svallfors anser att det är arbetarklassen som utgör hotet mot demokratin. Men jag tycker att stödet för detta är väl svagt. Historiskt sett har det heller inte varit så. Det visar inte minst den bok av Kjartan Fløgstad (Grense Jakobselv) som Ola Larsmo recenserade i helgens DN. Fløgstad har sedan flera år gått till attack mot en falsk historieskrivning. Han behandlar den norska nazismen under andra världskriget, de medlöparna som ställde sig bakom tyskarnas ockupation av Norge. Larsmo beskriver att ur Fløgstads perspektiv var nazismen en rörelse som utgick från de självutnämnda storstadseliterna, från övre medelklass och överklass. Larsmo slår vidare fast att "Fløgstads argumentation slår hål på vad som blivit en ny tri­vialbild av fascismen, att man ofta hör ofta slappa formuleringar om hur den skulle ha sitt upphov i de ’breda folklagren’, eller som det i dag kan heta, hos ’män utan eftergymnasial utbildning’, ’råskinn med ölburkar’”. Fløgstad menar att nazismen går att förstå som överklassens motstånd mot demokratiseringen. Mot den bakgrunden gör Stefan Svallfors det lätt för sig när han hackar på arbetarklassen och utnämner dess medlemmar som de mesta antidemokraterna. (Nu har också Aftonbladet diskuterat saken.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: