söndag 8 november 2009

Ska president Barack Obama ändå baxa igenom sjukvårdsreformen?

Från att ha varit näst intill uträknad och driftkucku för en icke-politik har USA:s president Barack Obama visat handlingskraft och intagit politisk terräng genom att vinna ytterligare en omröstning om den statliga allmänna sjukförsäkringen. Representanthuset röstade i natt efter en lång och het debatt, med siffrorna 220-215, för Obamas vision. Kongressens budgetanalytiker har bedömt att förslaget gör att runt 96 procent av befolkningen täcks av en sjukförsäkring mot dagens 80 procent. Det är bland annat mot den bakgrunden som Obama hyllade beslutet som "historiskt" och sa sig vara övertygad om att även senaten kommer att anta denna version av förslaget. DN:s Anders Bolling har närmare beskrivit olika fakta kring förlaget och dess effekter samt förklarat de olika politiska turerna. Och kanske blir slutet gott nu när även den för några dagar sedan djupt pessimistiske Lennart på USA-bloggen idag menar att Obama nog trots allt ser ut att kunna baxa reformen hela vägen. Men han sätter ändå upp ett varningens finger för den kristna högern. Många kyrkor betalar för sina fattiga församlingsmedlemmars sjukvårdskostnader. Utan den rollen tappar kyrkorna sannolikt greppet om dem som i sitt beroende av denna välmening kompromissar med den religiösa saken. Accepterar man det? Knappast. Det är alltså inte bara kapitalet, i form av försäkringsbolag och läkemedelsföretag, som har att förlora på ett förverkligande av den dröm som många delar med Obama. Som jag tidigare berört här på bloggen ska heller inte kraften i kritiken från dem som förlorar på att fler släpps in i sjukvårdssystemet inte underskattas. De handlar om de med försäkringar som garanterar dem en viss vård och som leds av förre vicepresidentkandidaten Sarah Palin. Den gruppen kommer att få göra eftergifter. Dessutom ogillar de flesta generellt federalt inflytande. Men hur den nu än går blir striden i Senaten stenhård. Många har olika intressen att försvara. Mycket hänger på i vilken omfattning Obama kan mobilisera sina partikamrater. Och just idag talar nästan allt för att också USA snart har samma typ av allmänna sjukvårdsförsäkring som den moderna demokratiska världen i övrigt. Men bara häromdagen såg det ju annorlunda ut. Demokraterna går just nu dåligt i olika val. Därför kan politiker från konservativa stater för sin politiska överlevnad tvingas att distansera sig från Obama. Man får i detta sammanhang inte ta allt för lätt på att 39 demokrater i Representanthuset faktiskt röstade emot sin president och att bara en republikan gick emot sin partilinje. Fortfarande är därmed osvuret bäst. Det här är nämligen politik på högsta nivå och då finns det alltid olika syn på vad som är bäst för de flesta. I sådana sammanhang ges ibland egenintresset företräde. Och då vet man aldrig vad som händer eller rättare sagt vem som har det mesta och viktigaste egentintresset.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: