måndag 8 juni 2009

Piratpartiets framtid ligger knappast i fildelningen - utan i patenträtten

Det var med en gäspning jag mottog nyheten om att piratdomaren kanske inte var jävig när han dömde i The Pirate Bay-målet. I och med att Piratpartiet tar plats i Europaparlamentet känner jag mig färdig med fildelningsfrågan (ja, ja integriteten på nätet då). Den kommer med alla sannolikhet att snart vara så djupt begravd i EU-byråkratin att vi glömt den. Dessutom uppfattar jag den som lokalt hållen till Sverige. Chansen (risken), hur man nu ser på saken, är att vi inte ser parlamentsledamoten Christian Engström igen förrän om fem år, först vid nästa val till parlamentet. Då för att hålögt konstatera att han inget lyckats med, i alla fall om han inte funnit andra frågor att lysa upp tillvaron med. Därför menar jag, sedan jag iklätt mig den politiska strategens kostym, att man i partiet bör tänka större än Engström ger prov på när han idag chattade i Expressen, för i den var det bara datorrelaterat prat. Men partiet är inte dummare än att det förstår hela potentialen med EU. På dess program står också den mycket intressantare kampen mot läkemedelspatentet. Piratpartiets andranamn Amelia Andersdotter beskriver partiets ståndpunkt på sin sajt. "Konsekvensen av läkemedelspatenten har blivit sämre tillgång till mediciner i u-länder. Vid EU:s gränser beslagtas stora mängder ’piratkopierade’ mediciner och bränns. Anledningen är inte alltid ens att läkemedlet är patenterat i producentlandet, utan bara att de bryter mot EU:s egna patentregler" och "även för europeiska konsumenter finns utrymme för bättring. Enligt en rapport som kommissionen släppte hösten 2008 använder de stora läkemedelsföretagen sina möjligheter till förlängda patent för att med hot hålla bort billigare generikatillverkare från marknaden när deras skyddstider håller på att löpa ut. Här finns utrymme att kräva bättre reglering, och det dessutom inom en överskådlig framtid". Piratpartiet rör därmed vid en fråga som är långt mer moraliskt problematisk än gratisnedladdningen. Och det har hittills saknats företrädare för en långtgående kritisk hållning till reglerna om läkemedelspatentet på den högsta politiska nivån. Men genom Piratpartiets valframgång får nu organisationer med högt pk-värde och som arbetar med tredje-världen-problematik, som exempelvis 1999-års fredsprisvinnare Läkare utan gränser samt alltid creediga Röda korset och Rädda barnen och jag vet inte vilka NGO:s, tillgång till hela EU-apparaten. Även om det finns många goda skäl att skydda läkemedelspatenten är det alltid svårt att tränga igenom högljudda protester med utgångspunkt från hur eländigt det är i stora delar av världen. Det uppstår liksom hela tiden olika moraliska dilemman. Dessa kan bli svåra att hantera för den internationella läkemedelsindustrin när de läggs fram i Europaparlamentet. Och den som vill verka för den här typen av förändringar genom parlamentet bör vara mycket positiv till Lissabonfördraget, både för den formella maktförskjutningen till parlamentet och det extramandat som väntar Piratpartiet.

20091103 Nu meddelar DN och SvD att Tjeckiens president Vaclav Klaus till slut har skrivit under Lissabonfördraget. Då kan Amelia Andersdotter börja ställa in sig på att arbeta i Bryssel, vilket väl också gäller för Kristdemokraternas Ella Bohlin.

20031104 Nu bekräftas att Piratpartiets Amelia Andersdotter tar plats i EU-parlementet i och med att samtliga medlemsländer accepterat Lissabonfördraget. Med sina 22 år blir hon den yngste EU-parlamentarikern någonsin. Det är nu klart att Socialdemokraten Jens Nilsson tar Sveriges andra parlamentsplats. Han är, till skillnad från Andersotter, positiv till fördraget.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

8 kommentarer:

Niklas Lindgren sa...

Men varför skulle slopade läkemedelspatent öka tillgängligheten av läkemedel? Det finns ju ingenting idag som hindrar rika i väst att köpa läkemedel åt fattiga i afrika? Och utan läkemedelspatent lär vi inte få några nya mediciner...

Tomas Agdalen sa...

Niklas: Har ingen annan uppfattning än du i frågan. Men den här saken är inte rationell. Patenten uppfattas begränsa olika människors tillgång till läkemedel. Det räcker för att en politisk verksamhet kring frågan, se t.ex. PP:s skrivningar. Men jag har kanske fel. Är frågan död? (http://korta.nu/6c60)

Patrik BP Andersson sa...

Att driva irrationella frågor,dessutom mot bättre vetande om det är så att patenten inte alls utgör något hinder, enbart för att vinna stöd är ren populism.
Förutom att vara omoralisk är det troligen också kontraproduktivt, eftersom det *sista* PP behöver är att uppfattas som ytterligare ett parti som kommenteras med "politiker..." följt av en föraktfull fnysning.

Däremot behöver frågan analyseras.
Är det tänkbart att samma princip som den gamla piratkodexen hävdar är tillämpar?
http://newsmill.se/artikel/2009/04/18/fildelare-verkar-utga-fran-att-alla-musiker-forfattare-filmskapare-ar-miljonarer-#comment-39692
I korthet att det finns ett begränsat kapital som spenderas oavsett hur många patienter det kommer tillgodo, och att patenten enbart leder till färre behandlingar men inte ökade inkomster... i så fall *finns* det anledning till att börja driva det hela.
Skulle å andra sidan en analys visa på att antalet behandlingar skulle minska om patenten förändrades är frågan så död den kan bli.

Tomas Agdalen sa...

Patrik: Hur det nu är med rationaliteten så har PP frågan på sitt program. Innebär det att man gjort piratkodexanalysen om kommit fram till att frågan bör drivas?

Anonym sa...

Vad är din kommentar till att en brittisk genomgång av WHOs 367 mest väsentliga läkemedel så var endast 17 patenterade!!!
Detta med den överlönsamma läkemedelsindustin är en skröna. Bakom varje lönsamt projekt finns det 10 projekt där pengarna förlorats.
Hoppas verkligen PP tar sitt förnuft tillfånga.

Janne sa...

När det gäller t ex Aids-mediciner, så är de svindyra samtidigt som en stor del av Afrikas befolkning är smittade. Inte ens vi i västvärlden har råd att köpa de mediciner som behövs för att stoppa katastrofen i Afrika med de ockerpriser som finns på mediciner nu.

Jag är själv dataingenjör som till stora delar arbetar med forskning och som genom åren hade kunnat ta några patent för en del idéer som jag fått, men istället har jag engagerat mig i standardiseringsorganisationer där alla hjälps åt för att föra teknikutvecklingen vidare. Det är deltagarkultur när den är som bäst!

Det enda hoten som ständigt finns där, är just att någon ska hitta på ett patent som hindrar standardutvecklingen och den fria teknikspridningen. Så fort man kommer på något nytt, så måste man presentera det på internationella konferenser för att hindra att patent tas på samma sak.

Tomas Agdalen sa...

Anonym: Det där med överlönsam läkemedelsindustri vill jag se mer vederhäftiga siffror på. Men jag har också förstått att väldigt få läkemedel är skyddade. Förnuft är inte alltid en gångbar faktor i det politiska livet.

Janne: Det har ju varit en del diskussioner när det gäller genpatent (http://korta.nu/ab98, http://korta.nu/57a7). En kritik mot den handlar ju om att annan forskning förhindras.

Patrik BP Andersson sa...

Innebär mest att jag inte själv vet tillräckligt för att kunna ge ett vettigt svar, och därför avstår.