lördag 20 juni 2009

Tysk socialdemokratisk toppolitiker hoppar över till Piratpartiet

En tidigare tysk socialdemokratisk parlamentariker i Förbundsdagen har blivit Piratpartist. Jag hittade en nyhet på Centerpartisten Erik Hultins blogg. Det handlar inte om någon duvung. Jörg Tauss är född 1953 och har valdes in i Förbundsdagen 1994. "Jag är och förblir socialdemokrat - därför blir jag pirat”, säger Tauss när han byter skepnad. DN rapporterar att Tauss är misstänkt för barnpornografibrott och därför har avsagt sig sina samtliga förtroendeuppdrag. Svenska Piratpartiet meddelar på sin sajt att Tauss hoppat av i ”protest mot den internetcensur som nu införs i Tyskland, officiellt för att stoppa barnpornografi. Förhandscensuren kan dock användas till att stoppa precis vad som helst, inklusive politiska yttringar”. Man passar också på att ge en känga åt de som motiverar åtgärder som inskränker möjligheterna att använd Internet fritt med barnpornografibrott. "Både Finlands och Tysklands pirater har reagerat väldigt kraftfullt mot att barnpornografi används som en murbräcka för att införa censur och tysta politiska meningsmotståndare. Det är skamligt, skrupelfritt och cyniskt att man använder en så hemsk företeelse som ursäkt för att införa massövervakning och förhandscensur", skriver PP. Men jag menar att det är naivt och politiskt omoget att kräva att det under inga omständigheter inte ska vara möjligt att kunna kontrollera hur ensilda använder Internet. Och jag vill vara tydlig med att jag inte ifrågasätter nätneutraliteten, som innebär att internetleverantörer inte kan hållas skyldiga för kunders verksamhet. Det är en rättslig princip som gäller generellt för infrastruktur - principen om mere conduit, Men jag har aldrig hört någon som kan förvänta sig att bli tagen på allvar hävda att de som skickar brev eller kör på vägar till varje pris ska vara garanterad personlig integritet. Det vore närmast en absurd tanke. Lika ohållbart är det att förbjuda all övervakning av Internet. Viss inte önskvärd verksamhet måste helt enkelt förhindras med alla de medel som kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Och kontroll av medborgares förehavande i vissa fall har aldrig tidigare ansetts vara omöjlig för en demokrati, vare sig när det gäller vardagsbrott, grova brott mot annan person eller hot mot rättsstaten. Övervakningen ser bara lite olika ut beroende på allvaret i den brottsliga verksamheten. Varför skulle det vara annorlunda ifråga om nätet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

5 kommentarer:

greyman sa...

Grundprincipen för Piratpartiet har när det gäller Internet har hela tiden varit att samma regler ska gälla där som i samhället i övrigt. Piratpartiet är lika kritiska till massövervakning över telefon som via Internet. Men anser också att det är polisens uppgift att ta hand om brott på Internet precis som de ska göra annars.
Att öppna privata brev eller lyssna på samtal på icke-misstänkta medborgare är ett brott mot svensk grundlag. Det kallas brevhemlighet, men trots detta så kan polisen tydligen bekämpa brott. Samma princip måste gälla på Internet. Privat kommunikation är just privat, oavsett om det är via snigelpost eller email. Det är en helt annan sak exempelvis folk som säljer olagliga varor, oavsett om det är i en mörk gränd eller på en hemsida.

André sa...

Det är en extrem skillnad på att polis gör riktad övervakning på Internet mot individer efter beslut om detta, och att införa godtycklig massövervakning av Internet. Det är det senare Piratpartiet ställer sig emot.

Innan du pratar om naivitet och omogenhet så ta reda på vad man faktiskt säger och står för. Man skall inte alls vara garanterad personlig integritet till varje pris, men det är grundförutsättningen.

Anonym sa...

Polisen skall och HAR REDAN rätt att övervaka pedofilmisstänkta eller barnporrsmisstänkta på Internet.

De har redan den befogenheten. De begär bara en husrannsakan av en domstol som avgör om det finns tillräckliga bevis för att tillåta det.

Utöver det är redan barnporr förbjudet i Sverige och det finns en fullt utvecklat barnporrs-filter / censur etablerat hos Sveriges alla internetleverantörer.

Det enda PP är emot och som Sossar mot storebror och MP och V är emot är massövervakning av ALLA invpnare UTAN BROTTSMISSTANKE.

Ser du skillnaden?

Vanliga människor är nog de enda som blir lidande av sådan övervakning. Inte terrorister eller pedofiler, då de antagligen redan använder annonymiseringstjänster.
Det blir därmed inte ens effektivt att hindra företeelsen det var ämnat hindra.

Endamålen helgar INTE medlen i detta fallet.

Anonym sa...

Regeringsformen är grundlag i Sverige och den av grundlagarna som främst formar statsskicket.

Regeringsformen 2 Kap. 6§.

"6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871)."

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6074.aspx

Jag kan inte poängtera mera än att detta är Sveriges GRUNDLAG!!!

Tomas Agdalen sa...

greyman, André och anonym I (skaffa åtminstone ett nick): Det är en del prat här i kommentaren om PP:s grundprinciper. Jag tycker att PP gjort ganska klart att man är kritisk till att viss typ av brottslighet används som "murbräcka" för att motivera intrång i enskildas personliga integritet. Det påvisar en liten kompromissvilja.

greyman, André, anonym I och anonym II: Denna postning handlar inte om det faktiska rättsliga läget utan är en fundering kring PP:s ovilja att förmedla en kompromissvilja när det gäller den personliga integriteten på nätet. Det finns också annan att värna om. Man kan inte regelmässigt säga nej och tro att man ska bli tagen på allvar.

greyman och anonym II: Det finns inte bara grundlagsfästa fri- och rättigheter. Det finns också möjlighet att inskränka dem.

anonym III: Den kommentaren var för grov t.o.m. för denna blogg, så den fick dö.