onsdag 17 juni 2009

Facket, Alliansen och Mona Sahlin vet det - om anställningsskyddet alltså

"Arbetsrätten är diskriminerande för unga människor", skriver S-bloggaren Johan Lundberg. Förre karriärsocialdemokraten Hans Dahlgren, numera karriärideolog inom den privata vårdbranschen, menar på Newsmill att Mona Sahlin, för att hjälpa in ungdomar på arbetsmarknaden, "måste våga utmana facket om LAS". Det hör sannerligen inte till vanligheterna att arbetarrörelsens representanter öppet kritiserar reglerna om anställningsskydd. Som att svära i kyrkan, kan man tänka. Sanna Rayman på Svenska Dagbladet tar därför tillfället i akt och lyfter fram att flera socialdemokrater menar att arbetsrätten på denna punkt är omodern. Hon har också återkommande klagat över att Alliansen vägrar justerera LAS. Cuf:s ordförande Magnus Andersson ansluter sig till denna åsikt när han på Politikerbloggen går fram med budskapet om att "LAS gör företagen mindre benägna att anställa". Jag håller med om att vissa regler i LAS kan uppfattas som diskriminerande, till exempel turordningsreglerna. De skyddar vissa arbetsgare mot andra. Men jag kan också föreställa mig den kollektiva oro som skulle drabba svenska arbetstagare om all makt över vem som får vara kvar hamnar hos arbetsgivarna. Vågar en arbetstagare under sådana förhållanden ställa krav och vara obekväm? Många skulle troligen uppleva att de varje dag sätter hela sin livssituation på spel. Därför undrar jag om inte den här beskrivna attacken siktar in sig på det fundament det fackliga arbetet står. En av de stora symbolfrågor som finns kvar. Jo, så är det nog. Och det vet facket. Och Alliansens vet att facket vet det. Och Mona Sahlin vet allt det här. Och handen på hjärtat, hur mycket innehåll och verkan har turordningsreglerna. Parterna gör nästan regelmässigt undantag från dem. Också det vet alla.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: