lördag 20 juni 2009

Gamla inriktningen på bloggen - den oberoende socialdemokraten

Jag tar och lanserar mig och bloggen som oberoende Socialdemokratisk. Jag tror alltså på fördelningspolitik och undanber mig därmed allas krig mot alla, men är för den skull ingen systemkramare. Välfärdstjänster ska finansieras gemensamt. Den som är bäst på att utföra dem ska också göra det. Jag är heller ingen påhejare av höga skatter. Snarare menar jag att konsumtion är den enda vägen till lycka. Genom den skapar vi roller och utrymmen för varandra och stolt självständighet. Det är med en utvecklad konsumtion vi bygger medborgare och välfärd. 100 steg till är en samhällspolitisk blogg om vardagspolitik, offentlig förvaltning och en och annan akademisk abrovinkel. Jag följer politiker och tjänstemän på olika nivåer för att möjligen kunna uttolka någon logisk drivkraft som hänger samman med en vilja att göra det bättre för oss alla eller motsatsen. Och på 100 steg till kan du till exempel följa Bo Rothsteins hårda arbete för att visa världen att han minsann inte är en bloggande kloakbrunn. Också personer som Mats Svegfors hyllas, särskilt när han ger uttryck för sin besvikelse över det svenska politiska systemet. En tillfällig favorit är det nya arbetarpartiet och dess vedermödor för att, till den borgerliga pressens förtret, försvara svenska politiska klassiker som exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS) och dess turordningsregler. Chansen är också stor att det dyker upp någon postning om det röd-gröna blockets alliansbyggen. Men jag släpper inte kulturen. Genom ge bloggen en svagare mediepolitisk inriktning kan jag ibland rapportera om olika händelser inom populärkulturen, som till exempel när Georgien vill sjunga om put in i Schlagerfestivalen eller om Eddie Meduzas katastrofala liv. Väl mött alla bloggenläsare.

Inga kommentarer: