onsdag 22 april 2009

Ett andra steg togs i EU för att rädda Internet och yttrandefriheten kvar

Sedan EU-parlamentet arbetat in förändringar i Telekompaketet som ökar rättssäkerheten och den demokratiska aspekten togs igårkväll ytterligare ett steg i samma riktning när EU:s Industriutskott röstade för att det bör krävas beslut i domstol innan en Internetanvändare kan stängas av. Men det är fortfarande osäkert hur frågan kommer att behandlas av de övriga utskotten och slutligen av ministerrådet. Enligt det ursprungliga förslaget ska Internetoperatörerna ansvara för hur dess abonnenter använder Internet, alltså inte bara, som nu enligt principen om "mere conduit", för att leverera ettor och nollor till sina kunder. Oron gäller de följder en sådan lagstiftning kan få för EU-medborgares fri- och rättigheter. Åtgärden skulle kunna leda till att operatörerna, för att själva inte riskera påföljder, godtyckligt på affärs- och säkerhetsmässiga grunder begränsar tillgängligheten till information och kommunikation. "Utskottet har visat sitt tydliga stöd för yttrandefrihet", säger EU-parlamentariker Lena Ek (C) till DN. Tidningen beskriver att beslutet innebär en framgång för dem som slagits för att EU:s Telekompaketet ska innehålla starkt skydd för medborgarnas tillgång till Internet. Det innebär också att man, liksom EU-parlamentet, ser Internet som en del av de fundamentala demokratiska rättigheterna. Våra parlamentariker har varit starkt pådrivande och verkar ha en fortsatt sådan ambition. Göran Ferm (S) bedömer att parlamentet är berett att gå långt som att fälla hela Telekompaketet på den här frågan. Jag gissar att bloggosfären fortsätter att vara en nagel i ögat för beslutsfattarna i Bryssel. Och jag undrar om de insett vilka reaktioner ett beslut om att förändra Internet och göra det mindre demokratiskt kan komma att väcka. Kommunikationen via nätet har blivit viktigt för många. Ett steg i motsatt riktning skulle vara som en krigsförklaring mot en hel ungdomsgeneration.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: