onsdag 15 april 2009

Nu släcks kanske Internet till slut ned när Telekompaketet slår till

Nu släcks kanske till slut det anarkistiskt frihetliga Internet ner för att omformas till en oigenkännlig gäspning, för idag rapporter DN att EU:s Telekompaketet snart troligen klubbas igenom i sin ursprungliga utformning. Vissa kritiker befarar att nätet i framtiden därmed enbart kommer att vara ett slags ”kabel-tv-internet” som innebär att du betalar för de sidor du vill ha tillgång till, övriga får du klara dig utan. Jag lyfte fram Telekompaketet i samband med att Ipred trädde ikraft häromveckan. Redan då pekade många på att paketet utgör det verkliga hotet mot den intellektuella friheten. Ipred handlar ju i huvudsak om att stoppa möjligheten till illegal upp- och nedladdning av underhållning. Avgörande "slutstrid om Internets framtid" står istället mellan parlamentet och ministerrådet. På initiativ av EU-parlamentarikern och vänsterpartisten Eva-Britt Svensson (bilden) lyckades tidigare i år parlamentet få igenom ett ändringsförslag för att garantera de fri- och medborgerliga rättigheterna på nätet. "Internet ska vara öppet för alla och företag ska inte kunna överta myndigheters befogenheter", löd budskapet. Men ministerrådet är benhårt emot. Inte mycket talar heller för att parlamentet slutligen vinner gehör. Jörgen Samuelsson, Sveriges delegat i rådsarbetsgruppen för telekommunikationer, delar inte parlamentets ståndpunk. Han ställer frågan om rätten till information i relation till fattigdomen. "Frihet är viktigt, men det handlar om en kommersiell tjänst. Jag kan inte se likheten mellan åtkomst till nätet och rätten till tak över huvudet”, menar Samuelsson. Informationsmörkret, så som vi kände till det innan Internet och som jag tidigare befarat en gång ska lägga sig över oss är sannolikt närmare förestående än de flesta av oss trott. Detta är inte bra. Stå nu upp EU-parlamentariker för var och ens, den rikes som fattiges, rätt att fritt få informera sig. Stå upp för den demokratiska utgångspunkten. (DN.se börjar den 20 juli 2009 en intressant artikelserie om Internets historia. Se också DN-debtt 21/7 2009.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: