söndag 14 december 2008

Nätet bästa vapnet för demokratiseringen - men varför får det finnas?

Idag är det frågor av mer existentiell natur som avhandlas här på bloggen och de gäller det fantastiska nätet. För tänk efter, egentligen är det ju bra konstigt att Internet får finnas. Jag menar, som min kamrat från Älvsjö idag så skönt frågade sig, hur ska man kunna fortsätta styra ett land på det sätt som görs t.ex. i Pakistan om landets ministrar av journalister riskerar att få, utifrån ett obegränsat informationsflöde, kritiska frågor? Man har ju i den delen av världen på många platser under en period av minst 2000 år gjort allt för att det inte ska kunna ske. Elitskikten vet ju att innehavaren av information äger makten och den ska på inget sätt spridas. Min kamrat hade i en dokumentär om Al-Jazeera, arabvärldens CNN, sett ett exempel på hur förvånad och upprörd en pakistansk minister kan bli i en sådan situation. Det spelar heller ingen roll att det i USA är svårt att se Al-Jazeera via satellit. Det är bara att koppla upp sig på antingen den arabiska och den engelska nätversionen. Och sedan den engelska sändningen kommit igång kan miljontals muslimer av dem som inte tidigare förstod det som sades på kanalen nu tillgodogöra sig dess hela innehåll. Här hemma skrämmer ett litet fildelargäng skiten ur våra lagstiftare genom ett s.k. nätuppror så till den grad att de lägger fram förslag som för en rättsstat annars är helt främmande. På andra sidan Atlanten står en hel nöjesindustri med Vita Huset bakom sig och protesterar mot svensk flathet. Vi håller på att sänka en hel underhållningsbransch. Det är svårt att ta till sig hur många dollar det kan handla om. Genom att nätet existerar fritt och obegränsat behöver olika grupper inte längre träffas fysiskt. Man kan istället kommunicerar via olika chattrum. Är det inte fantastiskt? Men det betyder också att medlemmar i terroristceller, t.ex. i tyska Hamburg, fritt kan konspirera utan att de måste träffa varandra, subversiva finansiärer eller beslutsfattare i mörka gränder. Hur ska CIA möta detta när konspiratörerna inte straffats tidigare och därför inte finns i ett enda register? Det är troligen i de flesta fall omöjligt. Samtidigt utnyttjas nätet för allsköns sexhandel och nästan varje dag får vi veta att bedrägerierna på Internet ökar samt att vi har gjort det enkelt för de kriminella, vilket har skapat den perfekta näringen för olika typer av organiserad brottslighet. Bloggarn själv älskar nätet. Jag hoppas att det kan få finnas kvar för alltid, men mest för att det förenklar mitt liv på en massa triviala sätt. Jag behöver t.ex. inte längre gå till banken eller köpa tågbiljett över disk och kan läsa kvällstidningarna gratis. Och ur ett allvarligare globalt demokratiseringsperspektiv kan Internets betydelse inte underskattas. Men kan någon förklara för mig och andra mindre upplysta varför makthavare, t.ex. i USA, med hänsyn till alla risker internet står för när det gäller stabiliteten i samhället helt enkelt inte dragit ur pluggen? Någon har sagt mig att det inte finns någon superplugg, utan att det låg i det militära upplägget bakom nätverket att det helt enkelt ska vara omöjligt att stoppa - lite som en hydra, i alla fall för en del makthavare. Eller så är det bara så att det är värt mycket mera att bara låta det pågå. (DN.se börjar den 20 juli 2009 en intressant artikelserie om Internets historia.)

(Från gamla bloggen 1/12-08)

Inga kommentarer: