söndag 14 december 2008

Statstjänstemän på jobbet för att räkna - vad mer kan begäras

Påminna om en sköna blogg från början av juni där polisens intresse för statistik diskuterades. Det kvantiatativa går före det kvalitativa. Det gäller ju att visa resultat. Alla vill ju framåt i karriären - i alla fall de med karriärsmöjligheter. Bloggen blev plötsligt väldigt aktuell i dag när vi fick en rapport om att "Polisen prioriterar statistiken före säkerheten när nykterhetskontroller görs". Byråkraten bloggarn moraliserar inte över detta. Vi statstjänstemän vill ju alla visa att vi gör ett bra jobb. Varför då krånglig till det med att få en åtgärd på halsen som tar en massa värdefull tid? Då är det, som i den nu konkreta situation, bättre att vara på en plats där inget kan hända och göra sina små kontroller. Det är ju ändå kvantitativa mål som vi har, inte kvalitativa.

(Från gamla bloggen 2/12-08)

Inga kommentarer: