lördag 13 december 2008

Flytta till skogen ni som inte vill vara med och anpassa världen

När det kommer till möjliga inskränkningar i det egna intresset är människan nästa alltid ondsinta, ogenerös och vad det nu finns för andra o-begrepp på beteendet. Man vill helt enkelt inte ha förändring. Samhällets i stort eller andra människors behov är i egenintressets värld irrelevant. Inställningen gäller inte minst den egna boendemiljön. Är det inte protester mot att förbättra och anpassa lokal- eller fjärrtrafiken så finns det alltid något annan framtidsprocess att vara upprörd över, t.ex. förtätningen av Stockholm stad. Sedan hur många år som helst lider vi ju här i Stockholm av bostadsbrist. Även om det generellt har blivit bättre är det fortfarande långa kötider till lägenheter i innerstaden. För att kunna göra det möjligt för dem som vill bo i innerstaden arbetar stadens politiker för att bostadsutbudet ska motsvara framtidens krav, dvs. i riktning mot att öka antalet bostäder än mer i de populära delarna. Men naturligtvis blir det bråk. Alltid störs någon närboende, som gör anspråk på närområdet som om det skulle finns en enskild/individuell juridisk äganderätt till parker, grönområden och grusplaner. Man vill helt enkelt inte bjuda in sina medmänniskor att dela ens fantastiska liv genom att göra några kompromisser. Också i söderort har vi erfarenhet av detta. Hos superbloggarn gick grannar omkring med namnlistor till syfte att stoppa ett bygge. Självklart vägrade jag skriva på. Jag tror på förnyelse. Och nu har boende bl.a. på Reimersholme och invid Lilla Blecktornsparken gått man ur huse för att stoppa bygget av några enstaka bostadsfastigheter. Det rör sig inte om brutalprojekt utan om fastigheter som väl smälter in i området. Några idylliska plättar på Södermalm kommer dock att ha ett något annat utseende framöver. Superbloggarn är väl bekant med platsernas skönhetsgrad - men hallå, sluta nu. Vi måste försöka leva tillsammans och låta flera vara med. Vi är var och en tvungna att göra ett och annat avkall för flertalets lycka. Det är inte vuxet, eller civiliserat, att surt ruva på sina privilegier. Bloggarn är så less på utvecklingsfientlighet och allmänt gnäll. Flytta till skogen ni som inte klarar leva på de villkor som gäller för en storstad i utveckling. Dessutom avskyr jag å det grövsta den själviskhet man försöker dölja i olika rumsrena argument. Glöm aldrig att sådana här resonemangen nästan uteslutande bottnar i den egna anspråksdyngan.

1 kommentar:

Fred sa...

Jobba pa, kampa pa. Du har mitt stod. Trakigt nog sa jobbar jag i nastan varre motvind har i Aus men, Gott Nytt Ar// Fredrik