måndag 15 december 2008

Kolla aldrig en historia, ändra aldrig ett paradigm och påstå vad som helst

Många av oss vill ju inte göra livet svårt i onödan. Det gäller i högsta grad för superbloggarn. Det ska vara chill, som det heter på nysvenska. Finns det en metod, förklaring och åskådning utmejslad varför tänka till? Bloggarn gör därför alltid som jag brukar. Det som fungerade igår gör det säkert också idag. Det mest går liksom på rutin. I linje med detta gäller för journalisten den klassiska devisen ”spräck aldrig en story genom att kolla den”. För den religiösa gäller ”ändra aldrig ett paradigm”, vilket förre ärkebiskopen K G Hammar fick erfara sedan hans idéer om att olika beskrivningar i bibeln mer bör uppfattas symboliskt än bokstavligt förkastats. På liknande metafysiskt vis kör man på i politiken genom att skylla allt elände på en ond makt. Det visar inte minst Mona Sahlins huvudlösa och oförsonliga kritik mot alliansen för att ha orsakat att Sverige ramlat från första till tredje plats i en internationell jämställdhetsranking (World Economic Forum Gender Gap Index). En rosenrasande Nyamko Sabuni (jämställdhetsminister) påpekar att placeringen baseras på uppgifter från 1998-2006, dvs. då vi hade röd-grön regering (se också Katrine Kielos kommentar på Dagens Arena). Men vem lärde sig något av denna blunder? Inte oppositionen i alla fall, för dit får vi räkna de olika fackförbunden i LO-kollektivet. Häromdagen utsattes nämligen alliansen för en ny mindre genomtänkt attack från detta håll. Kommunal berättade att nya regler i sjukförsäkringen gör att många av deras medlemmar (på sikt runt 70.000 tyckte jag mig höra) efter årsskiftet riskerar att stå utan sjukersättning. Förbundet tvingades dock efter bara någon dag att nyansera sig. Man har nämligen tecknat ett avtal med arbetsgivarna som ger den sjukskrivne ytterligare ett halvårs frist. Men vem bryr sig om sakförhållanden när det går att göra en poäng. Och vi kommer nästan alltid enbart ihåg det vi hörde först. Justeringarna i efterhand uppfattas sällan. Så går det till i den stora världen.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: