söndag 14 december 2008

Naturvetare ska inte själva presentera sina forskning

På Dagens Nyheters debattplats presenteras idag ny virologisk forskning. För den medicinskt obevandrade bloggenläsaren kan jag berätta att virologi har att göra med virus, cellstrukturer och spridning av sjukdomar. Men det var ingen rolig läsning. Inte för själva slutsatsernas skull, utan mer för den smått stolliga presentationen av budskapet. Och det är så typiskt att naturvetare inte begriper bättre än att de måste virra in sig i begrepp om ras, för att i nästa andetag konstatera att det vore illa om upptäckten av nu aktuella ”genetiska skillnader skulle ge ny näring åt rasistiska argument". Varför var det nödvändigt att beskriva omständigheterna på detta sätt? Diskussionen har ju genom uttalandet liksom redan öppnats. Hade det inte varit tillräckligt att klargöra att vi människor har olika förutsättningar också när det gäller virussjukdomar? Varför i artikeln dela upp mänskligheten i vi och dom? Men så här blir det ofta när naturvetare ska uttrycka sig. De förstår ofta inte att de befinner sig i ett samhälligt sammanhang där deras tolkningar och beskrivningar får egna liv. Istället blir de förvånade och besvikna då de misstolkas. Ge dem en pressekreterare med omdöme så kanske vi i fortsättningen på mornarna på den i Sverige viktigaste mediaplatsen slipper mötas av rubriker i stil med "Forskning påvisar olikhet mellan etniska grupper". Och varför publicerades artikeln i detta skick?

(Från gamla bloggen 3/12-08)

Inga kommentarer: