söndag 14 december 2008

I svensk grundskola utbildas och belönas i första hand ledartyperna

Det var länge sedan bloggarn läste en så skön och samtidigt klarsynt text som Annika Ström Melins i senaste numret av tidskriften arena (#6/2008) där hon skriver om "Vänsterns hårda skola". Hon konstaterar att "Socialdemokratin och vänstern har skapat ett system som belönar högt självförtroende och rätt klassbakgrund". Detta är på kornet den tanken och analysen bloggarn haft i huvudet och på tungan det senaste året. Det handlar om bloggarns möte med skolsystemets metod för att sålla inför gymnasievalet. Och i Stockholm är detta en för framtiden inte obetydlig verksamhet. De barn med högsta betyg får gå i de bästa skolorna. Och precis som Ström Melin vidare beskriver är det de elever som har högt självförtroende, förmåga att ta sig fram i grupp och vill ha högsta betyg i alla ämnen som får veta vad som krävs och kan inrikta sig på det. Eleven med sämre tro på sin egen förmåga kanske nöjer sig med godkänt. För att i någon del konkretisera det hela handlar det bl.a. om att en elev som har alla rätt på alla proven inte kan få högsta betyg om han eller hon inte snackar (tillämpar) kunskapen muntligt under lektion. Däremot kan en elev som har sämre resultat på proven (VG eller lägre) "snacka upp" ett betyg. Stringensen i "snacket" kan läraren ha överseende med. Vi gillar barn och ungdomar som är framåt och som står för sina åsikter. Ledartyperna urskiljs och mössen tämjs. Kanske inte medvetet, men ledarna tar så mycket kraft att det inte blir något över för de andra. De brukar ju heller inte protestera. Bekvämt! Så uppfattar bloggarn att belöningssystemet är utformat. Var det så skolan skulle vara?

(Från gamla bloggen 30/11-08)

Inga kommentarer: