söndag 18 januari 2009

Anders Isaksson, en politisk tänkare - tack för all inspiration

100 steg till uppmärksammar och beklagar journalisten Anders Isakssons bortgång. Hans senaste uppdragsgivare Dagens Nyheter berättar idag att Isaksson avled igår. Där har han under flera år varit politisk kommentator. Den sista publicerade kommentaren har rubriken "Vägen ur krisen". I artikeln pekas på den inom politiken inneboende lusten att förklara vad som bör göras "utan ett ord om hur" det ska ske. Jag har under åren tyckt att Isaksson alltid rakryggad i välfärdsbyggets tjänst, med en politisk obundenhet, levererat lösningarna för och intressanta tankekonstruktioner kring olika välfärdsproblem. Ofta genom insiktsfulla och ibland självklara tillämpningar av teoretiska modeller. Han verkade också under en spännande tid med ekonomiskt politiskt paradigmskifte. Jag har ett personligt minne av honom från när han i en debatt med Göran Greider på 1990-talets mitt oretoriskt frågade auditoriet varför så mycket pengar som betalas in till staten inte räcker för att klara det gemensamma åtagandet? Vart tar pengarna vägen? Än idag har jag inte sett någon redovisning. Anders Isaksson lämnar många texter efter sig. De kommer att hålla honom levande under en mycket lång tid. Tack för all inspiration.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: