onsdag 28 januari 2009

Skuldslaveriet bara pågår - Obama in med kulturimperialistiska åtgärder

Ni bloggenläsare vet att 100 steg till alltid sätter det materiell välståndet först. För att i någon mån generalisera brukar jag påstå att den som är rik också är lycklig. Annat är ljug och båg för att hålla oss fattiga på mattan. På tunnelbanan hem idag funderade jag över hur barn i västvärlden, tekniskt och legalt sett - i alla fall nått, ur det perspektivet bokstavligen föds oskyldiga. Eller, för att vara mer konkret. Mina barn riskerar inte att tvingas ärva mina skulder (gällande totalrenoverad villa i söderort) för att resten av sina liv arbeta av dem. Det känns faktiskt skönt. Så är det tyvärr inte på alla platser. I t.ex. Pakistan kan du ha oturen att födas till skuldslav, som jag för några år sedan hörde om på radio. Ikväll hittade jag en kandidatuppsats av ekonomistudenterna Karin Berg och Kristina Gårdman i vilken systemet beskrivs. "Skuldslaveriet är i vissa områden en utbredd form av barnarbete, och det uppkommer genom att en familj tar ett lån eller ärver en skuld. Skulden skall sedan betalas tillbaka i arbete, vilket medför att hela familjer, även barnen, sätts i arbete. Arbetet är dock så lågt avlönat, att skulden sällan upphör, varför familjerna kan bli fast i slaveriet i generationer. Arbetet sker ofta under ohyggliga förhållanden, och barnen eller dess föräldrar är nästintill rättslösa, då polis och domstolar mutas till att tillmötesgå arbetsgivarna. Flertalet av offren för skuldslaveriet kan varken, läsa, skriva eller hävda sina rättigheter. Därav poängteras vikten av utbildning, huvudsakligen för att öka barnens självkänsla men även för att göra dem uppmärksamma på landets lagar och de mänskliga rättigheterna." Varför får detta bara pågå? Hur ska strukturer kunna rivas för att ersättas av en välfärdsstat om detta bara får fortsätta? Det är vid dessa tillfällen jag spyr galla över anti-kulturimperialisternas onyanserade kamp mot allt kulturellt inflytande från väst. Det brukar heta att vi inte ska trycka på andra våra värderingar. Det är nu jag blir anti-intellektuell i kvadrat för jag vill att Obama, när han ändå är igång, också fixar detta. En del saker är bara oförsvarbara. Ta bort skuldslaveriet nu.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: